Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze


Rynek pracy

  • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 45.242,16 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec lutego 2024 r.

 

wykres statystyki

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze realizował projekt   „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób z terenu powiatu jaworskiego, w tym znajdujące się w szczególnej sytuacji na...

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze w latach 2021-2022 realizował projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jaworskim (VI)"  w ramach...

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze rozpoczął realizację projektu pn.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jaworskim (V)" realizowanego w ramach...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę