Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze


Nagłówek

Aktualności

Zaproszenie do złożenia oferty szkoleniowej

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze zaprasza instytucje szkoleniowe posiadające uaktualniony na 2019 r. wpis do rejestru instytucji szkoleniowych (RIS) prowadzony przez...

Zaproszenie do złożenia oferty szkoleniowej

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze zaprasza instytucje szkoleniowe posiadające uaktualniony na 2019 r. wpis do rejestru instytucji szkoleniowych (RIS) prowadzony przez...

Zaproszenie do złożenia oferty szkoleniowej

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze zaprasza instytucje szkoleniowe posiadające uaktualniony na 2019 r. wpis do rejestru instytucji szkoleniowych (RIS) prowadzony przez wojewódzki...

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Biuro Powiatowe w Jaworze poszukuje kandydatów na płatny, 6-miesięczny staż dla 2 osób długotrwale bezrobotnych.

Program staży w placówkach ARiMR Okres realizacji :  01.04.2019 r. – 30.11.2019 r. Grupa docelowa programu: 2 osoby długotrwale bezrobotne...

Zaproszenie do złożenia oferty szkoleniowej

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze zaprasza instytucje szkoleniowe posiadające uaktualniony na 2019 r. wpis do rejestru instytucji szkoleniowych (RIS) prowadzony przez wojewódzki...

Czytaj więcej w temacie: Wydawca treści
Obrazek dla: Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  w powiecie jaworskim (IV)
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jaworskim (IV)

  Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze rozpoczął realizację projektu pn.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  w powiecie jaworskim (IV)" ...

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze rozpoczął realizację projektu  „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób z terenu powiatu jaworskiego, które znajdują się w szczególnej...

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze rozpoczął realizację projektu „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób z terenu powiatu jaworskiego, które znajdują się w szczególnej sytuacji...

PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH INICJATYWY NA RZECZ ZATRUDNIENIA LUDZI MŁODYCH Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze realizuje projekt pn. : „Aktywizacja osób młodych...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy
Obrazek dla: Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  w powiecie jaworskim (IV)
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jaworskim (IV)

  Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze rozpoczął realizację projektu pn.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  w powiecie jaworskim (IV)" ...

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze rozpoczął realizację projektu  „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób z terenu powiatu jaworskiego, które znajdują się w szczególnej...

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze rozpoczął realizację projektu „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób z terenu powiatu jaworskiego, które znajdują się w szczególnej sytuacji...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lutego 2019r.

Wykres Stopa bezrobocia
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 29.182,44 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę